Софтуер за адвокати и адвокатски кантори

Добре дошли

АДВОКСИ е “all in one”, лесно за използване решение, предназначено специално за адвокатски кантори. С нашия напълно интегриран софтуер за управление на адвокатски практики Вие ще бъдете в състояние да работите по-ефективно, с по-малък риск и да подобрите обслужването на своите клиенти.

Нашият правен софтуер обединява всички необходими функции – юридически календар, управление на контакти, управление на дела и проекти, обработка и централизирано съхранение на документи, създаване и типизация на документи, проверка за конфликт на интереси/свързани лица, отчитане на времето, всеобхватни справки и анализи, фактуриране и връзка към счетоводни програми. Така можете да направите всичко необходимо използвайки една централизирана база данни.

Поемете контрол на вашата практика с интегрирано решение – двойното въвеждане на данни, се елиминира, контролните механизми предпазват от грешки, спестеното време се оползотворява откривайки ресурс за фокусиране към дейности генериращи нови доходи. Нашата компютърна програма за адвокати и адвокатски кантори успешно работи в реални условия в кантори на Ваши колеги от 2006 година и се радва на отлични отзиви.

Пожелаваме успех във Вашата работа и бихме били много удовлетворени, ако имаме възможност да допринесем за него!