Софтуер за адвокати и адвокатски кантори

Инсталиране на работна станция

Инструкция за инсталиране и преинсталиране на допълнителни работни места към АДВОКСИ.

1. Ако правите преинсталация ЗАДЪЛЖИТЕЛНО запазете на външен носител папката на програмата преди преинсталиране. Обикновено папката е „C:\Program Files\Advoxy\“. По изключение папката може да бъде на диск D:\ или E:\. Вижте коя е точно от иконата за стартиране. Запазете и иконите на всички продукти на АДВОКСИ от Вашия десктоп. Ако инсталирате нова станция копирайте посочената информация от друга работеща станция.

2. От инсталационния диск на АДВОКСИ инсталирайте Firebird и след това Advoxy на новия/допълнителния компютър и ни се обадете за активиращ ключ. Въведете активиращия ключ. Системата издава съобщение, че е активна за 30 дни. Затворете системата с бутона “Изход”.

3. Възстановете информацията като копирате обратно цялата папка на АДВОКСИ, която сте запазили от старата работна станция. Препокрийте всички файлове. Възстановете и иконите на десктопа. Ако нямате запазени папка и икони изпълнете т.4 и т.5.

4. Ако нямате стара работна станция си запишете точно името на сървърния/основния за АДВОКСИ компютър. Името на сървърния компютър се вижда на самия него от My Computer, десен бутон, Properties, Computer Name.

5. Върху иконата на АДВОКСИ на новия/допълнителния компютър, натиснете десен бутон на мишката и изберете Properties. В Target след „C:\Program Files\Advoxy\Advoxy.exe“ въведете един интервал и след интервала копирайте още веднъж „C:\Program Files\Advoxy\Advoxy.ехе“. Във този втори запис преди С: въведете името на сървърния компютър и „:“, а ехе в края коригирайте на fdb. Съответно Target придобива вида

„C:\Program Files\Advoxy\Advoxy.exe“ „SERVER:C:\Program Files\Advoxy\Advoxy.fdb“

Потвърдете с Apply и с това Програмата е свързана към основния компютър и е готова за работа.

В първата част на Target се посочва пътя към програмата на клиентския компютър, а във втората – пътя към базата данни на сървъра (как сървъра вижда програмата). По изключение папката на клиента или сървъра може да бъде на диск D:\ или E:\. Вижте коя е точно от иконата за стартиране и коригирайте съответната част.

Ако инсталирате на Windows Vista или Windows 7, при инсталирането на Firebird изключете опцията „Install Control Panel Applet“.

Ако има проблеми със свързването проверете настройките на „Windows Firewall“ на сървърния компютър. Необходимо е или да го изключите или в „Изключения“ (Exceptions) да добавите TCP порт 3050 за да разрешите връзката към него.