Софтуер за адвокати и адвокатски кантори

Конфликт на интереси

Губили ли сте клиенти поради конфликт на интереси между свързани лица?

Колко време отнема на персонала проучването на евентуални конфликти?

Конфликтът на интереси може да струва скъпо! АДВОКСИ извършва проверки за потенциални конфликти на интереси, така че да се избегнат противоречия между проектите/делата.

Една от най-важните функции, решена по най-надеждния начин по-лесно отколкото изглежда!

. Въведете данните на лицето, с което търсите свързаност
. АДВОКСИ претърсва цялата си база данни – бързо и безотказно.
. Дори и за търсене на частични имена или не „звучи като“ търсения.
. След приключване на проверката, можете да разпечатате доклад за резултата и да го запишете като доказателство.