Софтуер за адвокати и адвокатски кантори

Фактури

Модул за издаване на проформа фактури и фактури. Информацията се попълва автоматично въз основа на отчетената работа или в свободен формат. Осигурена е възможност за следене на плащанията.