Софтуер за адвокати и адвокатски кантори

Защо АДВОКСИ

· Работи в мрежа с неограничен брой потребители.
· С програмата се работи лесно и интуитивно има дружелюбен интерфейс – за всяко действие е изведен бутон с картинка или текст за командата, подсказващи текстове при попълване на полетата, насочващи съобщения и др. За работа със системата не е необходимо продължително обучение на Вашия екип.
· Системата предлага списъци на клиентите, видовете услуги и др., с които се ускорява работата и се избягва повторното въвеждане на еднаква информация.
· Осигурява изключителна бързина и пълнота при извършване на справки по най-различни признаци.
· Осъществява контрол на въвежданата информация който елиминира възможността за грешки.
· Благодарение на най-модерните програмни средства и организация на базата данни, системата не допуска неоторизиран достъп и е налице пълната защита на информацията.
· Предлагаме поддръжка на системата с гарантиран бърз срок на реакция.
· Придружен е от подробна документация с инструкции за работа.
· Може да бъде настроен съобразно Вашата организация на работа.
· Тази система е идеалното съчетание между оптимална цена, богата функционалност и естетически издържан дизайн.