Софтуер за адвокати и адвокатски кантори

Tag Archives: инсталиране

Инсталиране на сървър

Инструкция за преинсталиране на сървър на АДВОКСИ.

1. Ако преинсталирате сървър ЗАДЪЛЖИТЕЛНО запазете на външен носител папката на програмата преди преинсталиране. Обикновено папката е „C:\Program Files\Advoxy\“. По изключение папката може да бъде на диск D:\ или E:\. Вижте коя е точно от иконата за стартиране. Запазете и иконите на всички продукти на АДВОКСИ от Вашия десктоп.

2. Запазете името на сървъра и папката, в която е инсталирана програмата за да не се налага промяна и по клиентските компютри.

3. От инсталационния диск на АДВОКСИ инсталирайте Firebird и след това Advoxy на новия компютър и ни се обадете за активиращ ключ. Въведете активиращия ключ. Системата издава съобщение, че е активна за 30 дни. Затворете системата с бутона “Изход”.

4. Възстановете информацията като копирате обратно цялата папка на АДВОКСИ, която сте запазили от стария сървър. Препокрийте всички файлове. Възстановете и иконите на десктопа.

5. Проверете настройките на „Windows Firewall“. Необходимо е или да го изключите или в „Изключения“ (Exceptions) да добавите TCP порт 3050 за да разрешите връзката към него.

6. В новата инсталация е необходимо отново да настроите къде АДВОКСИ да архивира информацията (път към USB Flash устройството). Това се настройва от „Системни“, „Параметри на системата“, „Системни“ – „Директория за архивиране“. След избора се потвърждава със „Запис“. Направете пробен архив за да сте сигурни, че настройката е коректна.

Ако инсталирате на Windows Vista или Windows 7, при инсталирането на Firebird изключете опцията „Install Control Panel Applet“.