Софтуер за адвокати и адвокатски кантори

Tag Archives: календар

Адвокатски календар

Губите ли ценно време с множество календари?

Закъснявали ли сте за среща и пропускали ли сте ангажимент?

С АДВОКСИ имате контрол на вашия натоварен график.
Поставете всички събития в един адвокатски календар. Вие и вашите сътрудници знаете кога и какви ангажименти предстоят и така никой не пропуска срок, не ви безпокои докато сте в среща, не се планират ангажименти по време на отсъствие, не се дублират ангажименти.
Всяка промяна в адвокатския календар се отразява мигновено и той е винаги актуален.
Достъпът до календарите е оторизиран според вашите изисквания и съобразно йерархията.
Вие определяте кой кои календари да може да вижда и кой може да вписва ангажименти в календарите на други служители.

Адвокатският календар на АДВОКСИ:

· Може да се генерира по различни критерии – за клиент, за проект, за адвокат или целия офис.
· Следи срокове и дати за дела, срещи, събрания, служебни пътувания и отпуски.
· Предупреждава за предстоящи събития.
· Поддържа Графици за членовете на екипа, конферентни зали автомобили и оборудване.
· Предотвратява дублиране на ангажименти.
· Повтаря планирани събития толкова често и толкова дълго, колкото е необходимо.
· Поддържа информация за вписвания и промени в календарите.
· Разпечатва календари по начина, по който ги харесвате: дневни, седмични или месечни.
· Известява с напомнящи съобщения със звук за критични събития.

На база бизнес правилата на системата автоматично се вписват важни събития и срокове (например при генериране на отчет по проект автоматично се вписва напомняне относно крaен срок за плащане на сметката в календара на водещия адвокат).