Софтуер за адвокати и адвокатски кантори

Tag Archives: отчет

Отчети и остойностяване

Губили ле сте приходи от неточно остойностяване?

Случвало ли се е да се пропусне отчитане на реално извършена дейност?

Напълно интегрираната система АДВОКСИ проследява и съхранява информацията за всички изразходвани ресурси при извършване на дейността чрез модул за реално отчитане на извършените дейности от всеки адвокат и служител по конкретен проект, както и направените разноски.

Дейностите могат да се отчитат гъвкаво на различни принципи и можете да се съобразите с всяка конкретна договореност с всеки ваш отделен клиент.

. Почасово плащане.
. Фиксирана такса за плащане.
. Извънредни плащания и разноски.
. Минимална такса за плащане /на започнат интервал от време/.
. Гъвкава схема на плащане /до определени часове по една ставка, при превишение – друга/.
. Заложени стандартни и индивидуални адвокатски тарифи и тарифи по клиенти.
. Настроени са по подразбиране почасовите ставки за отделните потребители.
. Възможности за залагане на отстъпки.
. Формиране на отчети за произволен отчетен период.
. Формиране на отчети в избрана от Вас валута.
. Формиране на отчети на избран от Вас език включително и двуезично.
. Обединяване дейностите по множество проекти в един отчет.
. Сигнализиране за краен срок за плащане по отчети.
. Специални възможности за корекции при необходимост и персонални нива на достъп за потребителите.