Софтуер за адвокати и адвокатски кантори

Tag Archives: справки

Справки

Можете ли да следите всички офис дейности?

Докладите за дейностите са трудни и сложни?

Анализите отнемат много време?

Получете необходимите доклади в момент и вид точно какъвто Ви е необходим. АДВОКСИ Ви предоставя своя ГЕНЕРАТОР НА СПРАВКИТЕ. С помощта му можете да създадете над 80 варианта на справки поставяйки ключови параметри за търсене и представяне на информацията и филтри.

. Контролираните нива на достъп до справките гарантират поверителността на информацията.
. Системата предлага стандартни и динамични справки. С Динамичните справки можете сами да продиктувате вида на справката и да определите ключовите критерии. Така ще получите точните данни за необходимия Ви анализ. Можете да запазвате Динамичните справки в списъка на необходимите Ви справки и да ги използвате повторно за обработка на бъдещи данни.
. Всяка справка може за бъде експортирана в PDF или Excel формат.
. Всяка справка може да бъде отпечатана или изпратена по електронната поща на адресата.
. За да си представите многообразието на справките в АДВОКСИ знайте, че всяка частица въведена информация в системата може да бъде признак, за който да получите бърза пълна и актуална справка: анализ на проектите – общ брой, брой активни, пасивни, приключени, преобразувани, ангажираност на адвокатите – кой от тях по кои проекти работи или е работил, брой клиенти и брой проекти за клиент или за адвокат, доходност от проекти, клиенти и адвокати, получени и дължими плащания по клиенти, проекти, по отделни отчети и обобщено, отработено време по адвокати, за клиент, за проект във времево и стойностно изражение и т.н.
. ГЕНЕРАТОРЪТ НА СПРАВКИТЕ в АДВОКСИ ще Ви позволи да анализирате производителността на вашата фирма общо, на всеки член от екипа и доходността от проектите/делата.