Софтуер за адвокати и адвокатски кантори

Tag Archives: таймер

Таймер

Губили ли сте приходи от това, че отработено време не е записано правилно?

Случвало ли се е да изпратите неточна справка за отработено време на клиент?

Ръчното регистриране на отработеното време не е надеждно и сигурно. Решението на АДВОКСИ един бърз и лесен за използване интерфейс, с който Вие или вашия асистент ще отразите отработеното време и конкретната дейност към точния проект. Само включете таймера към определения проект с вашия личен код.

. Таймера гарантира, че времето се отчита точно и пълно за всяка дейност.
. Ще избегнете неточности при въвеждане на времето и дейността или проекта, за които то е отработено. Няма да дублирате време или да въведете повече от възможните часове.
. АДВОКСИ може да отчита и отразява не само реално време, но и договорени интервали – напр. започнат час.
. Проследяването на личното отработено време служи за анализ на производителността.
. Заложените контроли и нива на достъп при въвеждане и наблюдение на отработеното време гарантират поверителност на информацията.